* دور زدن فیلتر مخابرات *

:
بهترین , سریعترین , ساده ترین , مطمئنترین و قطعی ترین روش ممکن برای دور زدن فیلتر مخابرات

اگه اين مطلب تا اخر به دقت بخونيد برای هميشه از شر فيلترينگ خلاص ميشين !!!

Now Available

IP Address  :  port

200.141.76.229:8080  
217.36.58.9:8080
200.162.72.131:8080  
 80.18.225.2:8080    200.206.127.160:8080  
220.134.241.65:8080
213.210.220.15:8080
211.114.187.163:8080
211.34.147.65:8080
203.232.176.88:8080
203.185.130.44:8080
203.116.61.164:8080
 

..... برای اطلاع از چگونگی نحوه استفاده مطلب پایین را بخوانید

..... این وبلاگ را به دوستان خود معرفی کنید

Anti Filter .....

تهیه و تنظیم : گلادیاتور